WarszTaty Odkrywca Talentów

Kategorie

Maria Burzyńska

Specjalista pracy z rodziną, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodzina, oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest terapeutą TSR, edukatorem rodziny, dyplomowanym coachem rozwoju osobistego, oraz mediatorem pojednawczym rodzinnym.

Warsztaty dla ojców

Odkrywca Talentów

Przyjdź na WarszTaty ODKRYWCA TALENTÓW

Zobacz, jak rozpoznawać predyspozycje i  wspierać rozwój umiejętności dziecka

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY

Miejsce szkolenia:

Grudziądz ul. Kościelna 1,

czas:

04.06.2022r

Godzina:

09.00 – 19.00

Tematy przepracowane podczas warsztatów to:

– narzędzia odkrywania uzdolnień u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
– rodzaje talentów według najbardziej uznanych teorii zdolności.
– inteligencja emocjonalna – jak zdobyć i utrzymać motywację samorozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie?
– doskonalenie umiejętności i uzdolnień na poszczególnych etapach życia syna lub córki.
– cechy osobowości sprzyjające szkolnej i zawodowej karierze – jak je rozwijać od najmłodszych lat?
– bariery w rozwoju talentów (wewnętrzne, rodzinne, społeczne) – jak je pokonywać?
– jak wykorzystać potencjał szkoły i lokalnej oferty edukacji pozaszkolnej do rozwoju dziecięcych talentów?

WARSZTAT: Odkrywca talentów:

Ramowy plan 2-dniowych warsztatów
Wstęp – integracja, oczekiwania, kontrakt
Sesja I: Czy moje dziecko odniesie sukces?
Sesja II: W poszukiwaniu skarbu; Tato inspirator; Tato obserwator
Sesja III: Inkubacja talentu; Tato mentor; Tato trener
Sesja IV: Kurtyna w górę!; Tato impresario; Tato recenzent
Sesja V: Podsumowanie i plan działania

zapisy: tel. 660 221 547

Może się także Tobie spodobać....