poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Zapraszamy osoby dorosłe, które:

• chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w obecnym świecie
• odczuwają przygnębienie, smutek
• przeżywają kryzys małżeński
• mają problemy w sytuacjach zawodowych
• opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej
• z powodu uzależnień doświadczają przemocy w rodzinie
• odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi
• są współuzależnione od osoby uzależnionej

Zapraszamy młodzież, która:

• poszukuje własnej tożsamości
• ma trudności w kontaktach z rówieśnikami
• ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
• ma problemy szkolne
• przeżywa trudności w relacjach z rodzicami
• eksperymentuje i jest uzależniona od środków psychoaktywnych

Zapraszamy rodziców którzy:

• niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
• czują się niepewnie w roli rodzicielskiej
• mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
• chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka

Poradnictwo

Pomoc doradcy dokonuje się poprzez OSOBOWE SPOTKANIE.

Rolą doradcy jest POMOC w zlikwidowaniu przeszkód, dzięki czemu osoba  samodzielnie będzie mogła rozwiązać swój problem w oparciu o naturalną dążność do dojrzewania i integracji, tkwiącej w niej samej. Doradca pomaga zrozumieć problem osobie, która ten problem ma. Przewodnim czynnikiem uzdrawiającym jest autentyczny dialog, czyli żywy związek osobowy pomiędzy doradcą a osobą radzącą  się.  

Rozmowy prowadzimy w atmosferze ciepła i życzliwości

Oferujemy pomoc:

  • małżeństwom, parom partnerskim

  • rodzicom

  • rodzinom

  • w zakresie uzależnień

  • w zakresie współuzależnień

Mediacje

Mediacje to rozwiązywanie konfliktu z pomocą mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, której zadaniem jest ułatwienie stronom wyrażenia swoich odczuć, emocji i oczekiwań, oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Mediacje mogą dotyczyć problemów w rodzinie, a także w szkole, w środowisku lokalnym i innych.
Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest spotkanie konsultacyjne przynajmniej z jedną ze stron.

Mediacje pojednawcze w rodzinie

To wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką mediacji jest jasno określony cel: POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE.

Program Kursu Mediacje Pojednawcze w Rodzinie został opracowany z uwzględnieniem Standardów szkolenia mediatorów uchwalonych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Aktualności:

Statystyki poradni:

Osób uczestniczyło w naszych programach

Lat pomagamy potrzebującym

% Zadowolonych osób