poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Poradnia Rodzinna NADZIEJA w ramach zadania publicznego zaprasza osoby które:

• chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w obecnym świecie
• odczuwają przygnębienie, smutek w związku z izolacją spowodowaną pandemią
• przeżywają kryzys małżeński
• mają problemy w sytuacjach zawodowych
• opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej
• doświadczają przemocy w rodzinie
• odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi
• są współuzależnione od osoby uzależnionej

Zapraszamy młodzież, która:

• poszukuje własnej tożsamości
• ma trudności w kontaktach z rówieśnikami z powodu niepełnosprawności
• ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
• ma problemy szkolne
• przeżywa trudności w relacjach z rodzicami
• eksperymentuje i lub jest uzależniona od środków psychoaktywnych

Zapraszamy rodziców którzy:

• niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
• czują się niepewnie w roli rodzicielskiej dziecka z niepełnosprawnością
• mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
• chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka

Poradnictwo

Pomoc doradcy dokonuje się poprzez OSOBOWE SPOTKANIE.

Rolą doradcy jest POMOC w zlikwidowaniu przeszkód, dzięki czemu osoba samodzielnie będzie mogła rozwiązać swój problem w oparciu o naturalną dążność do dojrzewania i integracji, tkwiącej w niej samej. Doradca pomaga zrozumieć problem osobie, która ten problem ma. Przewodnim czynnikiem uzdrawiającym jest autentyczny dialog, czyli żywy związek osobowy pomiędzy doradcą a osobą radzącą się.

Rozmowy prowadzimy w atmosferze ciepła i życzliwości

 

Zapraszamy również do mediacji w przypadku trudności w porozumiewaniu się

Mediacje to rozwiązywanie konfliktu z pomocą mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, której zadaniem jest ułatwienie stronom wyrażenia swoich odczuć, emocji i oczekiwań, oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Mediacje mogą dotyczyć problemów w rodzinie, a także w szkole, w środowisku lokalnym i innych.
Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest spotkanie konsultacyjne przynajmniej z jedną ze stron.

Mediacje pojednawcze to wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką mediacji jest jasno określony cel: POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

U nas zaznasz odprężenia

Częstujemy woda mineralną, kawą lub herbatą (po pandemii)

Świadczenia są bezpłatne

Miejsca realizacji świadczeń:

Grudziądz

ul. Kościelna 1
Parafia
św. Mikołaja Biskupa
rejestracja:
tel. 660 221 547

Świecie

ul. Żwirki i Wigury 6
Zespół Szkół Menedżerskich
rejestracja:
tel. 660 221 547

Chełmno

ul. Grudziądzka 36,


rejestracja:

tel. 660 221 547

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii
i Integracji Społecznej
rejestracja:
tel. 660 221 547

Aktualności:

Gmina Miasto Grudziadz

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

W ramach tego zadania prowadzona jest pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, prawne oraz grupa wsparcia dla rodzin

i program terapeutyczny dla problemowych użytkowników marihuany „Candis”

 

ŚWIADCZENIA SĄ BEZPŁATNE

Grudziądz, ul. Kościelna 1

Rejestracja pod numerami telefonów:

– pomoc psychologiczna i poradnictwo rodzinne:

660 221 547, 888 726 785, 692 182 510, 794 795 121

– pomoc prawna: 693 132 948

Statystyki poradni:

Osób uczestniczyło w naszych programach

Lat pomagamy potrzebującym

% Zadowolonych osób

TELEFONY DO REJESTRACJI

Psycholog

Magdalena Frost

TELEFON

692 182 510

ZADZWOŃ

Terapeuta

Andrzej Burzyński

TELEFON

660 221 547

ZADZWOŃ

Prawnik

Marta Żurawska
Adrianna Duma

TELEFON

M. Żurawska - 693 132 948
ZADZWOŃ
A. Duma - 509 686 530
ZADZWOŃ

Terapeuta

Maria Burzyńska

TELEFON

888 726 785

ZADZWOŃ