poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Poradnia Rodzinna NADZIEJA w ramach zadania publicznego zaprasza osoby które:

• chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w obecnym świecie
• odczuwają przygnębienie, smutek w związku z izolacją spowodowaną pandemią
• przeżywają kryzys małżeński
• mają problemy w sytuacjach zawodowych
• opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej
• doświadczają przemocy w rodzinie
• odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi
• są współuzależnione od osoby uzależnionej

Zapraszamy młodzież, która:

• poszukuje własnej tożsamości
• ma trudności w kontaktach z rówieśnikami z powodu niepełnosprawności
• ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
• ma problemy szkolne
• przeżywa trudności w relacjach z rodzicami
• eksperymentuje i lub jest uzależniona od środków psychoaktywnych

Zapraszamy rodziców którzy:

• niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
• czują się niepewnie w roli rodzicielskiej dziecka z niepełnosprawnością
• mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
• chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka

Poradnictwo

Pomoc doradcy dokonuje się poprzez OSOBOWE SPOTKANIE.

Rolą doradcy jest POMOC w zlikwidowaniu przeszkód, dzięki czemu osoba samodzielnie będzie mogła rozwiązać swój problem w oparciu o naturalną dążność do dojrzewania i integracji, tkwiącej w niej samej. Doradca pomaga zrozumieć problem osobie, która ten problem ma. Przewodnim czynnikiem uzdrawiającym jest autentyczny dialog, czyli żywy związek osobowy pomiędzy doradcą a osobą radzącą się.

Rozmowy prowadzimy w atmosferze ciepła i życzliwości

 

Zapraszamy również do mediacji w przypadku trudności w porozumiewaniu się

Mediacje to rozwiązywanie konfliktu z pomocą mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, której zadaniem jest ułatwienie stronom wyrażenia swoich odczuć, emocji i oczekiwań, oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Mediacje mogą dotyczyć problemów w rodzinie, a także w szkole, w środowisku lokalnym i innych.
Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest spotkanie konsultacyjne przynajmniej z jedną ze stron.

Mediacje pojednawcze to wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką mediacji jest jasno określony cel: POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

U nas zaznasz odprężenia

Częstujemy woda mineralną, kawą lub herbatą (po pandemii)

Świadczenia są bezpłatne

Miejsca realizacji świadczeń:

Grudziądz

ul. Kościelna 1
Parafia
św. Mikołaja Biskupa
rejestracja:
tel. 660 221 547

Świecie

ul. Słowackiego 16
rejestracja:
tel. 660 221 547

Chełmno

ul. Grudziądzka 36,


rejestracja:

tel. 660 221 547

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii
i Integracji Społecznej
rejestracja:
tel. 660 221 547

Jeśli masz problemy z prawem z powodu używania przetworów konopi możesz skorzystać z programu CANDIS lub programu FRED w związku z art. 72 ust.1 i art. 73 znowelizowanej w dniu 01 kwietnia 2011 r. ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

CANDIS

PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
10 INDYWIDUALNYCH SESJI - ŚWIADCZENIA SĄ BEZPŁATNE !

Cele terapii:

  • rozpoznanie swoich problemów związanych z używaniem konopi,
  • zaakceptowanie terapii i regularne uczestniczenie w terapii,
  • dążenie do abstynencji, lub redukcji używania jako najważniejszego celu terapii,
  • całkowite zaprzestanie lub ograniczenie używania konopi,
  • pozostawanie w abstynencji przy zastosowaniu działań profilaktycznych zapobiegających nawrotom.
Zadanie publiczne finansowane przez Urząd Miasta Wąbrzeźna

Art. 72 ust.1 „ Jeśli osoba uzależniona lub używająca szkodliwie substancji psychoaktywnej, której zarzucono popełnienie przestępstwa pozostającego w związku z używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej, zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, podda się leczeniu, rehabilitacji lub udziałowi w programie edukacyjno-profilaktycznym prowadzonym przez zakład opieki zdrowotnej lub inny podmiot działający w ochronie zdrowia, prokurator może zawiesić postępowanie do czasu zakończenia leczenia, rehabilitacji lub udziału w programie”.

Art.73 „Przepis art. 72 stosuje się odpowiednio w postępowaniu sądowym do chwili zamknięcia przewodu sądowego”.

Więcej o programie:     www.candisprogram.pl

Zadanie realizuje Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” www.poradnia-grudziadz.pl
Miejsce realizacji: Wąbrzeźno ul. 1 Maja 46 Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Integracji Społecznej

Rejestracja:  tel. 56 687 15 35 lub 660 221 547

Statystyki poradni:

Osób uczestniczyło w naszych programach

Lat pomagamy potrzebującym

% Zadowolonych osób

TELEFONY DO REJESTRACJI

Psycholog

Magdalena Frost

TELEFON

692 182 510

ZADZWOŃ

Terapeuta

Andrzej Burzyński

TELEFON

660 221 547

ZADZWOŃ

Prawnik

Maciej Winiarski
Adrianna Duma

TELEFON

M. Winiarski - 697 717 187
ZADZWOŃ
A. Duma - 509 686 530
ZADZWOŃ

Terapeuta

Maria Burzyńska

TELEFON

888 726 785

ZADZWOŃ

Pasek narzędzi ułatwień dostępu