poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Poradnia Rodzinna NADZIEJA w ramach zadania publicznego zaprasza osoby które:

• chcą poznać i lepiej zrozumieć siebie w obecnym świecie
• odczuwają przygnębienie, smutek w związku z izolacją spowodowaną pandemią
• przeżywają kryzys małżeński
• mają problemy w sytuacjach zawodowych
• opiekują się osobą przewlekle chorą, przeżywają żałobę po utracie osoby bliskiej
• doświadczają przemocy w rodzinie
• odczuwają brak kontaktu z własnymi dziećmi
• są współuzależnione od osoby uzależnionej

Zapraszamy młodzież, która:

• poszukuje własnej tożsamości
• ma trudności w kontaktach z rówieśnikami z powodu niepełnosprawności
• ma trudności z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, oczekiwań
• ma problemy szkolne
• przeżywa trudności w relacjach z rodzicami
• eksperymentuje i lub jest uzależniona od środków psychoaktywnych

Zapraszamy rodziców którzy:

• niepokoją się zachowaniami swojego dziecka
• czują się niepewnie w roli rodzicielskiej dziecka z niepełnosprawnością
• mają trudności w porozumiewaniu się z własnym dzieckiem
• chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat rozwoju swojego dziecka

Poradnictwo

Pomoc doradcy dokonuje się poprzez OSOBOWE SPOTKANIE.

Rolą doradcy jest POMOC w zlikwidowaniu przeszkód, dzięki czemu osoba samodzielnie będzie mogła rozwiązać swój problem w oparciu o naturalną dążność do dojrzewania i integracji, tkwiącej w niej samej. Doradca pomaga zrozumieć problem osobie, która ten problem ma. Przewodnim czynnikiem uzdrawiającym jest autentyczny dialog, czyli żywy związek osobowy pomiędzy doradcą a osobą radzącą się.

Rozmowy prowadzimy w atmosferze ciepła i życzliwości

 

Zapraszamy również do mediacji w przypadku trudności w porozumiewaniu się

Mediacje to rozwiązywanie konfliktu z pomocą mediatora – osoby bezstronnej i neutralnej, której zadaniem jest ułatwienie stronom wyrażenia swoich odczuć, emocji i oczekiwań, oraz pomoc w znalezieniu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkich zainteresowanych.

Mediacje mogą dotyczyć problemów w rodzinie, a także w szkole, w środowisku lokalnym i innych.
Warunkiem rozpoczęcia mediacji jest spotkanie konsultacyjne przynajmniej z jedną ze stron.

Mediacje pojednawcze to wiedza i umiejętności niezbędne do prowadzenia pozasądowego rozwiązywania konfliktów i sporów.

Specyfiką mediacji jest jasno określony cel: POJEDNANIE W MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE

U nas zaznasz odprężenia

Częstujemy woda mineralną, kawą lub herbatą (po pandemii)

Świadczenia są bezpłatne

Miejsca realizacji świadczeń:

Grudziądz

ul. Kościelna 1
Parafia
św. Mikołaja Biskupa
rejestracja:
tel. 660 221 547

Świecie

ul. Żwirki i Wigury 6
Zespół Szkół Menedżerskich
rejestracja:
tel. 660 221 547

Chełmno

ul. Kamionka 3,
Miejski Ośrodek Profilaktyki
i Promocji Zdrowia
rejestracja:
tel. 660 221 547

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki, Terapii
i Integracji Społecznej
rejestracja:
tel. 660 221 547

Aktualności:

Statystyki poradni:

Osób uczestniczyło w naszych programach

Lat pomagamy potrzebującym

% Zadowolonych osób

TELEFONY DO REJESTRACJI

Psycholog

Magdalena Frost

TELEFON

692 182 510

ZADZWOŃ

Terapeuta

Andrzej Burzyński

TELEFON

660 221 547

ZADZWOŃ

Prawnik

Mateusz Gurbin

TELEFON

720 709 238

ZADZWOŃ

Terapeuta

Maria Burzyńska

TELEFON

888 726 785

ZADZWOŃ