COACHING RODZICIELSKI

warsztaty dla mam

Co to jest coaching?

To działania, które mają na celu zachęcenie i wsparcie drugiej osoby do wyznaczania sobie ważnych celów i konsekwentnego ich osiągania. Niezależnie od dziedziny, której coaching dotyczy,  zadaniem coacha jest bycie przewodnikiem na drodze sukcesu klienta. Wspiera on w przygotowaniu planu, jego realizacji oraz koncentracji na ważnych dla klienta  aspektach.

Coaching jako proces, jest ciągłym uczeniem się i poznawaniem samego siebie. Coach przygotowuje klienta  do autorefleksji i poszukiwania  ROZWIĄZAŃ W SOBIE. Relacja coach – klient  jest wyjątkowa, równorzędna i partnerska. Daje to, co jest kluczowe dla osobistego rozwoju, czyli poczucie swobody, akceptacji i bezpieczeństwa.

Czym jest coaching rodzicielski?

Coaching rodzicielski koncentruje się na wyznaczaniu przez rodziców/rodzinę celów i wspólnym ich osiąganiu, tak by dziecko rozwijało się i potrafiło w sposób konstruktywny, kreatywny i odpowiedzialny decydować o swoim życiu.

Jak działa ta metoda coachingu?

Coaching jest sposobem formułowania takich  pytań, aby były one pomocne klientowi  w osiąganiu celu lub rozwiązywaniu problemu. Zadaniem coacha jest nie tylko ukierunkowywanie drugiej osoby na kreatywne myślenie, odnajdywanie w sobie nowych rozwiązań, ale także spojrzenie na swoją sytuację z innego punktu widzenia. Tworzy to warunki wspomagające, głębsze zrozumienie tematu oraz całkowitą na nim koncentrację.

Za pomocą coachingu rodzicielskiego możemy:

  • stworzyć odpowiednie warunki do rozmowy, oraz umiejętnie zadawać pytania

  • wykorzystać codzienne sytuacje do praktykowania nowych zasad komunikowania,

  • być empatycznym rodzicem w stosunku do swojego  dziecka, jego uczuć , potrzeb i emocji,

  • być wsparciem dla dziecka w jego pełnym rozwoju i zdobywaniu doświadczeń

Podczas sesji coachingowych rodzic, może odpowiedzieć sobie na konkretne pytania:

  • Jak pomóc dziecku osiągać cele i spełniać marzenia?

  • Jak mówić tak i kiedy mówić nie, czyli o stawianiu dziecku granic?

  • Jak rozmawiać  ze swoim dzieckiem, czyli o sztuce komunikacji?

  • Jak wykorzystać  potencjał swojego dziecka i wspomagać jego rozwój?

  • Jak pomóc swojemu dziecku zbudować fundament szczęśliwego życia?

  • Rozpoznawać i zmieniać destrukcyjne wzorce nieświadomego rodzicielstwa

Podczas sesji coachingowych rodzic, może odpowiedzieć sobie na konkretne pytania:

Coaching wzbogaca wiedzę i umiejętności wspierania dziecka we wszechstronnym rozwoju, daje zrozumienie  i pomaga uzdrowić swoje bolesne doświadczenia z dzieciństwa, które mają wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jego umiejętności budowania relacji w dorosłym życiu.

Coaching rodzicielski uświadamia, że dziecko, które często słyszy pozytywne komunikaty, wyrośnie na silnego człowieka z wysokim poczuciem własnej wartości. Te dobre słowa zostaną w nim na całe życie i będą mieć wpływ na to, jak będzie funkcjonować w pracy, związkach i życiu rodzinnym. Uczy też, że uważne słuchanie jest podążaniem za dzieckiem, poznawaniem jego świata, oraz uczeniem się, co jest dla niego ważne. Jeśli rodzice nie zaczną słuchać swojego dziecka,  nie pozwolą mu mówić  o tym, co jest dla niego istotne, nie wróci już ono następnym razem do rodzica.

Podstawowym krokiem do efektywnego słuchania jest szacunek dla rozmówcy, niezależnie od tego, co mówi, jak mówi i jakie temu towarzyszą emocje.

szakal, poradnia nadzieja, poradnia grudziądz,
żyrafa, poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Podczas warsztatów coachingowych rodzice mają szansę poznać na czym polega różnica między językiem szakala, a językiem żyrafy.

świat żyrafy i szakala, poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Zdaniem Rosenberga taki jest „język szakala”, czyli język ocen i osądów, który w rozmówcy wzbudza strach i poczucie winy. Umiejętnością przeciwną jest porozumiewanie się językiem żyrafy – pełnym empatii i zrozumienia, nazywanym też językiem serca.

Szakal zawsze chce mieć rację i na wszystko ma gotowe rozwiązania. W jego sposobie mówienia często pojawiają się krytyka, porównania i stereotypy. Oczekuje też, że inni spełnią jego żądania i to bez dyskusji. Co innego żyrafa, którą Rosenberg uczynił reprezentantką języka empatii. Dzięki długiej szyi jej wzrok sięga znacznie dalej niż innych zwierząt. Żyrafa używa języka uczuć i potrzeb. W czasie rozmowy nastawia się na słuchanie drugiego i bycie przez niego usłyszaną. Wyraża się jasno i absolutnie szczerze. Odnosi się do innych z szacunkiem i troską. 

Rodzicu, zapamiętaj, że:

– od tego, jak my – rodzice, rozmawiamy z dziećmi, ma wpływ jak one kiedyś będą rozmawiać z innymi.

– a od tego, jak my – rodzice będziemy umieli słuchać swoje dzieci, zależy to, czy one będą słuchać nas i innych ludzi.

żyrafa, poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Być żyrafą – oto wyzwanie dla rodzica !

Zgłoszenia do programu:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

REJESTRACJA

Maria Burzyńska
888 726 785
ZADZWOŃ

Pasek narzędzi ułatwień dostępu