Coaching

Co to jest coaching?

To działania, które mają na celu zachęcenie i wsparcie drugiej osoby do wyznaczania sobie ważnych celów i konsekwentnego ich osiągania. Niezależnie od dziedziny, której coaching dotyczy,  zadaniem coacha jest bycie przewodnikiem na drodze sukcesu klienta. Wspiera on w przygotowaniu planu, jego realizacji oraz koncentracji na ważnych dla klienta  aspektach.

Coaching jako proces, jest ciągłym uczeniem się i poznawaniem samego siebie. Coach przygotowuje klienta  do autorefleksji i poszukiwania  ROZWIĄZAŃ W SOBIE. Relacja coach – klient  jest wyjątkowa, równorzędna i partnerska. Daje to, co jest kluczowe dla osobistego rozwoju, czyli poczucie swobody, akceptacji i bezpieczeństwa.

coaching rodzinny, poradnia grudziądz,

Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski koncentruje się na wyznaczaniu przez rodziców/rodzinę celów i wspólnym ich osiąganiu, tak by dziecko rozwijało się i potrafiło w sposób konstruktywny, kreatywny i odpowiedzialny decydować o swoim życiu.

coaching dla par, poradnia nadzieja,

Coaching dla par

Coaching dla par służy osobom będących w związku i poszukujących spełnienia, rozwiązania wspólnych problemów, pragnących rozwoju, zmian i osiągnięcia wspólnych celów.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu