program candis, poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

Candis

To indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy   z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi. Program obejmuje z reguły 10 sesji trwających 90 min.

Czy masz problem z marihuaną?

Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używanym narkotykiem. Niestety obok przyjemnych doznań, jakich dostarczają, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia.   O problemowym używaniu marihuany lub haszyszu można mówić w szczególności gdy: z powodu ich używania zaniedbujesz ważne obowiązki w szkole, pracy w rodzinie.

Terapia

Wielu użytkowników konopi zgłaszając się na terapię ma wątpliwości co do jej celu. Waha się pomiędzy zaprzestaniem używania a ograniczaniem używania. Niekiedy, taka huśtawka decyzyjna może stanowić przeszkodę w szukaniu pomocy, ponieważ osoba używająca sądzi iż dopiero zgłosi się na terapię, gdy będzie bardzo źle.

Kto? Gdzie? Kiedy?

Czas trwania – program obejmuje z reguły 10 sesji, które realizowane są w ciągu 2    do 3 miesięcy i mają charakter indywidualnych rozmów z terapeutą.   Miejsce – projekt realizowany jest w ramach działalności wybranych poradni leczenia uzależnień.   Uczestnicy – w programie mogą uczestniczyć osoby od 16 roku życia.

Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, iż 49 % osób, które ukończyły program CANDIS, zachowuje pełną abstynencję od przetworów konopi w pomiarach przeprowadzonych po 3 i 6 miesiącach od zakończenia leczenia, kolejne 38% osób znacznie ograniczyło używanie konopi, 11% nie zmieniło wzoru używania, a w przypadku 3% pacjentów nastąpiło zwiększenie konsumpcji.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu