Życie i Miłość

Jaki świat jest naprawdę i co to znaczy, że jestem człowiekiem?

Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od klasy pierwszej gimnazjum do klasy maturalnej, również na spotkania z rodzicami, nauczycielami, katechetami.

Cel programu

Celem działań objętych programem jest prawidłowe wychowanie, które jest jednocześnie najgłębszą profilaktyką wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, a więc agresji i  przemocy, uzależnień od  alkoholu, narkotyków, od seksu,  gier  komputerowych mających wpływ na  budowanie  fikcyjnego (magicznego) obrazu świata, który ogromnie utrudnia, czy wręcz uniemożliwia odnalezienie się  w  realnej rzeczywistości wywołując konieczność ucieczki (lub agresji), wciągając w błędne koło.

Ochrona przed zagrożeniami jest jednocześnie promocją zdrowia nie tylko w sferze biologicznej (fizycznej), ale również psychicznej, społecznej, duchowej – dotyczącej najgłębszego poczucia sensu i celu życia. Powyższe jest realizowane w programie przez uruchamianie w dzieciach i młodzieży naturalnych mechanizmów rozwojowych przez budowanie prawidłowej wizji opartej na nauce rzetelnego myślenia w kontekście doświadczeń uczuciowych i społecznych.

Chodzi, więc o inspirowanie twórczej refleksji dzieci i młodzieży nad realiami rzeczywistości, aby mogli samodzielnie i mądrze znajdować odpowiedzi na najtrudniejsze, a przecież podstawowe pytania:  co jest prawdziwe – a co fałszywe; co dobre – a co złe.  

Program poprzez oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze życzliwych dorosłych:

 • uczy myśleć, rozumieć otaczający świat i siebie, odrzucać stereotypy myślowe i niebezpieczne mity   
 • pomaga znaleźć odpowiedzi na pytanie: co to znaczy, że jestem człowiekiem?                                        
 • pomaga przeżywać siebie jako wartość w aspekcie godności osoby,                                                         
 • uczy rozwijać i budować przejrzyste relacje – więzi oparte na prawdzie i dobru,                                     
 • uczy odróżniać dobro prawdziwe od pozornego, uwrażliwia na dobro wspólne,                                       
 • pomaga rozumieć innych, współdziałać i współpracować z innymi, pozytywnie rozwiązywać konflikty  
 • uczy odpowiedzialnie wybierać                                                                                                                  
 • pomaga wprowadzać w życie harmonię i ład, mieć mocne poczucie sensu i celu życia,                     
 • pomaga stawać się coraz bardziej sobą, poznawać i urzeczywistniać potencjały rozwojowe.

Program podejmuje zagadnienia dotyczące wychowania człowieka – istoty płciowej. Sferę płci traktuje tak, jak to jest w życiu – jako jedna z jego dziedzin. Ma charakter prorodzinny. Oprócz zagadnień dotyczących rzeczywistości i fikcji, języka, istnienia i poznania przyczynowości, podstawowych ludzkich wartości i ich hierarchii, praw istniejących w  świecie – podejmuje  sprawy uczuć, płci przekazywania  życia. Płeć ukazuje w kontekście miłości, a problemy miłości w kontekście podstawowych zagadnień egzystencji. Posługując się językiem istotnych znaczeń, językiem godności człowieka nie zawiera stymulacji seksualnych.

Program ułatwia dzieciom i młodzieży:

 • zrozumienie siebie jako istoty płciowej (znalezienie odpowiedzi na pytanie – jakie jest istotne znaczenie ciała i płci u człowieka? Więziotwórczy charakter płci;
 • odkrycie najbardziej charakterystycznej cechy kobiecości (fenomen kobiecości) oraz  najbardziej charakterystycznej cechy męskości (fenomen męskości)
 • zrozumienie, na czym polega dojrzewanie fizyczne oraz psychiczne, społeczne i duchowe; 
 • odkrycie, na czym polega osobotwórczy sens energii seksualnej wieku dojrzewania?                       
 • poznanie – stosowanie od wieku i poziomu doświadczenia
 • anatomii i fizjologii sfery rozrodczej, higieny osobistej, umiejętności odróżniania objawów fizjologicznych od patologicznych;
 • poznanie chorób przenoszonych drogą płciową;
 • zrozumienie wartości rodziny, co wzmacnia relacje wśród jej członków;                                            
 • odnoszenie się z należną czcią do osób starszych w rodzinie i społeczeństwie;                                  
 • szukanie odpowiedzi na pytanie – jak wychować w przyszłości własne dzieci.

 

Spotkania klasowe prowadzone wg programu „Życie i Miłość” mają charakter interdyscyplinarny, pozwalają spojrzeć na otaczający świat i życie w perspektywie całości mogą stanowić wspólny mianownik w kształtowaniu całej osobowości dzieci i młodzieży. Bowiem serce człowieka jest jak soczewka, która skupia wszystkie doświadczenia siebie, własnego człowieczeństwa oraz innych ludzi wynoszone z domu, z lekcji szkolnych, podwórka i z obcowania z kulturą.  W budowie program przypomina serpentynę, tzn. powracanie co jakiś czas do tych samych treści i wzbogacenie ich o nowe – szersze i głębsze spojrzenie, z godnie z  zasadą:

“Repetitio est mater studiorum”
  (Powtarzanie  jest matką nauczania)

Założenia programowe

 • człowiek jest osobą godną szacunku, a nie rzeczą do używania, wykorzystywania czy manipulowania,                          
 • życie wewnętrzne człowieka ogniskuje się wokół prawdy i dobra.

Metoda programu

Bazuje na znakomicie sprawdzonej od prawie stu lat metodzie kształtowania umysłów i charakterów ruchu zuchowym i harcerskim polegającej na  wprowadzaniu na  zajęciach spotkaniach  klasowych pewnych elementów  mądrościowej zabawy i gry, które nie  tylko zaspokajają zainteresowania uczestników, ale  stwarzają pozytywne napięcia emocjonalne ułatwiające  skupienie się i uczenie przez  poznawanie, odkrywanie, przez przeżywanie i przez  tworzenie.

Oprzyrządowanie programu

Stanowi książka ucznia z ćwiczeniami, (nowe wydanie jest w opracowaniu autorskim) oraz do całości, pomoce dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne

To zbiór zestawów plansz, mądrościowych gier planszowych, składanek, rozsypek, pilotów do lekcji oraz modeli.

Rozkład materiału zawartego w programie

Klasa I

Lekcja 1. Reguły postępowania na spotkaniach klasowych.
Lekcja 2. Fikcja czy rzeczywistość? Ćwiczenia.
Lekcja 3. Co istnieje naprawdę? Teoria bytu. Co zapewnia w świecie właściwy porządek, ład? Istnienie, a poznanie. Realizm poznawczy.
Lekcja 4. Poznanie a tworzenie tajemnic znaku.
Lekcja 5. Klasyfikacja. Wpływ nazw, znaków i symboli na myśli, uczucia, decyzje i postępowanie człowieka.
Lekcja 6.Co to znaczy być człowiekiem? Istotne znaczenie – sens ciała  człowieka.
Lekcja 7. Co to znaczy być człowiekiem? Realne – niewidzialne wewnętrzne „ja” człowieka.
Lekcja 8. Co to znaczy być człowiekiem? Jak zmienia się wewnętrzne „ja” w zależności odrzucenia prawdy i dobra a tym samym wyboru fałszu i zła lub nieświadomego ulegania wpływom?
Lekcja 9. Linia życia. Dlaczego pod względem biologicznym istoty żywe rozwijają się same? Rozwój biologiczny, a psychiczny, społeczny i duchowy. Etapy dojrzewania.
Lekcja 10. Płeć jako wartość życiodajna i twórcza. Płeć: Kobiecość, męskość. Tajemnica Źródła życia człowieka. Różnice w dojrzewaniu chłopców i dziewcząt.  (OSOBNO Z DZIEWCZĘTAMI I CHŁOPCAMI).
Lekcja 11. Płeć jako wartość życiodajna i twórcza. Rodzina. Więziotwórcze znaczenie płci u człowieka. 
Lekcja 12. Płeć jako wartość życiodajna i twórcza. Istotne znaczenie – sens płci u człowieka w małżeństwie i rodzinie. W kierunku patologii więzi. Stymulacja seksualna: pornografia, fantazjowanie erotyczne i masturbacja. Co to znaczy być człowiekiem? Przedmiotowość, a podmiotowość człowieka.
Lekcja 13. Żyć zdrowo. Choroby przenoszone drogą płciową – AIDS. Drogi przenoszenia zakażenia. Profilaktyka. Aspekt psychiczny, moralny, społeczny i duchowy.
Lekcja 14. O postępie i nowoczesności. Zanurzeni w tajemnicy czasu. Ćwiczenia „jeden wieczór…”

Klasa II

Lekcja 1. Czas. Gospodarowanie darem czasu. Pozytywny a negatywny aspekt fikcji. Uzupełnienie i powtórzenie.
Lekcja 2. Desygnaty a ich znaki (nazwy, symbole). Odpowiedzialność za stosowanie znaków identyfikacyjnych człowieka. U korzeni manipulacji.
Lekcja 3.Być sobą, to być człowiekiem. Osoba. Podmiotowość, a przedmiotowość człowieka… Powtórzenie i uzupełnienie.
Lekcja 4. Być sobą, to być człowiekiem. Sprawności moralne – cnoty. Wady, nałogi, uzależnienia. Wyzwalanie z uzależnień.
Lekcja 5. Różnice między rozwojem biologicznym, a psychicznym, społecznym i duchowym.
Lekcja 6. Wokół tajemnicy mojego początku. Granice eksperymentów naukowych.
Lekcja 7. Rodzina.  Co stanowi rodzinę, czego brak ją unicestwia? Istota a  funkcja rodziny. Teoria więzi. Płeć a rodzina.
Lekcja 8. Różnice w dojrzewaniu dziewcząt i chłopców. (OSOBNO CHŁOPCY, OSOBNO DZIEWCZĘTA).
Lekcja 9. Ku macierzyństwu, ku ojcostwu. Budowa i działanie układu rozrodczego żeńskiego i męskiego. Zalecania higieniczne.
Lekcja 10. Żyć zdrowo. Choroby przenoszone drogą płciową (STD). AIDS. Drogi przenoszenia zakażenia.Profilaktyka. Aspekt psychiczny, moralny, społeczny i duchowy.
Lekcja 11. Postęp i nowoczesność.
Lekcja 12. Jak uwolnić się od uzależnień seksualnych?
Lekcja 13. Dojrzewanie do miłości. Istotne znaczenie płci a sens życia bezżennego.
Lekcja 14. Uczucia, decyzje. Czas decyzji.

Klasa III

Lekcja 1. Wartość przestrzegania reguł w życiu społecznym w szkole i poza  szkołą.
Lekcja 2. Co to znaczy być wolnym? Wolność a niezależność; wolność a relacje.
Lekcja 3. Nastolatki dziś – rodzicami jutra. Jak wychowywać dzieci?
Lekcja 4. Płeć jako wartość życiodajna i twórcza.
Lekcja 5. W kierunku patologii więzi.
Lekcja 6. Osoba jako dar.
Lekcja 7. Płodność – dar czy zagrożenie. Naturalne planowanie rodziny a antykoncepcja. Aspekt zdrowotny, psychiczny, społeczny, moralny i duchowy.
Lekcja 8-10. Kobiecość oraz męskość – fizyczna, a psychiczna, społeczna i duchowa. Warunki poczęcia człowieka. Umiejętność wyznaczania płodności. (OSOBNO CHŁOPCY, OSOBNO DZIEWCZĘTA).
Lekcja 11. Ciąża.
Lekcja 12. Karmienie piersią.
Lekcja 13. Co chroni, a co niszczy więzi rodzinne?
Lekcja 14. Zagadnienia demograficzne w Polsce, w Europie i w Świecie. Spojrzenie w przyszłość. Busola mojego życia.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu