COACHING DLA PAR

Coaching dla par służy osobom będących w związku i poszukujących spełnienia, rozwiązania wspólnych problemów, pragnących rozwoju, zmian i osiągnięcia wspólnych celów.

Co to jest coaching?

To działania, które mają na celu zachęcenie i wsparcie drugiej osoby do wyznaczania sobie ważnych celów i konsekwentnego ich osiągania. Niezależnie od dziedziny, której coaching dotyczy,  zadaniem coacha jest bycie przewodnikiem na drodze sukcesu klienta. Wspiera on w przygotowaniu planu, jego realizacji oraz koncentracji na ważnych dla klienta  aspektach.

Coaching jako proces, jest ciągłym uczeniem się i poznawaniem samego siebie. Coach przygotowuje klienta  do autorefleksji i poszukiwania  ROZWIĄZAŃ W SOBIE. Relacja coach – klient  jest wyjątkowa, równorzędna i partnerska. Daje to, co jest kluczowe dla osobistego rozwoju, czyli poczucie swobody, akceptacji i bezpieczeństwa.

Czym jest coaching dla par?

Coaching, który proponujemy jest specjalnie dedykowany parom i zaprojektowany w taki sposób abyście jak najlepiej i najpełniej skorzystali z tego procesu.

Podczas pracy korzystamy z różnych narzędzi, praktyk i ćwiczeń dostosowanych do tego, czego właśnie Wy potrzebujecie. Dbamy o to, aby rezultaty wypracowane podczas sesji przekładały się na Wasze codzienne życie i przynosiły trwałe zmiany. Cały proces coachingowy poprzedzony jest konsultacją, podczas której ustalamy cele i zasady wspólnej pracy.

Jeżeli czujecie, że Wasza relacja potrzebuje zmiany i chcielibyście dostać wsparcie, zapraszamy do naszej poradni. 

Coach zaproponuje Wam zasady współpracy i zapyta, co chcecie ze swojej strony dodać, by czuć się komfortowo we współpracy. Pozostanie Wam umówienie się na czas potrzebny do podjęcia decyzji – czy chcecie razem wejść w proces coachingu.

By nadążyć za zmieniającą się dynamiką związku i za nami samymi zmieniającymi się w związku, potrzebujemy pracować nad związkiem. Czasami ta praca okazuje się za trudna i za ciężka.

Ona & On

Nasze „JA” rozświetla całą sylwetkę i twarz

Jesteśmy małżeństwami oraz parami, które uczestniczą w comiesięcznych Spotkaniach Małżeńskich, które mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie wymiaru naszego związku lub też przyszłego związku.                  

Dokonuje się to poprzez proponowanie parom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli parze głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między nimi.

Podstawową formą pracy Spotkań dla Par jest konferencja, godzina małżeńska, oraz warsztaty.

Odpowiednio przygotowane pary wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez parę wyłącznie we dwoje.

Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z pięciogodzinnym uczestnictwem w jedną sobotę miesiąca. Godziny spotkań są dostosowywane do możliwości uczestników. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci i na całości programu.

Siła oddziaływania Spotkań dla Par polega na tym, że możemy podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.

Zapraszamy każde małżeństwo,każdą parę, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało.
Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Spotkania umacniają małżeństwo/parę od wewnątrz.

Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela również się innym…

Plan warsztatów:

  1. Małżeństwo – nowa jakość: już nie „ja”, ale „my”
  2. Idealistyczne wizje a rzeczywistość
  3. Szacunek i akceptacja odmienności. Dar zamiast roszczeń.
  4. Cechy charakteru, czy można siebie zmienić – podział obowiązków
  5. Być ojcem – być matką, odpowiedzialne rodzicielstwo.
  6. Czas dla nas – sposób spędzania wolnego czasu.
  7. Dialog i komunikacja, czyli sztuka harmonijnego życia w małżeństwie
  8. Pieczęć daru – życie seksualne
  9. Rodzina współmałżonka – porównania.
  10. Karta Praw Rodziny.

Jeśli jesteście w takiej sytuacji i chcecie szybko zacząć zmiany w Waszym związku, umówcie się na bezpłatną i niezobowiązującą konsultację z coachem!

Realizacja:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

REJESTRACJA

Maria Burzyńska
888 726 785
ZADZWOŃ

"Musicie zawsze powstawać!" - Michel Quoist

“Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go, by zobowiązał się z wami…
On nie może was “rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje.
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,

ale domem do zbudowania i utrzymania, a często do remontu.
Nie jest triumfalnym “TAK”, ale jest mnóstwem “tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa “nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia, które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.”

Pasek narzędzi ułatwień dostępu