program tato.net, poradnia grudziądz, poradnia nadzieja,

tato.net

“7 sekretów efektywnego ojcostwa”

Dzień 1. Sesja I:

 • omówienie celów warsztatów, zebranie oczekiwań uczestników
 • zawarcie kontraktu na okres realizacji warsztatów, integracja grupy,
 • wyzwania ojcostwa: omówienie faktów związanych z dysfunkcją rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem faktu nieobecności ojców (nieobecność fizyczna, psychiczna, emocjonalna, duchowa),
 • przegląd wyników badań na temat wpływu postaw ojcowskich na rozwój dzieci (dzieci z rodzin zaangażowanych ojców: mają lepszą samoocenę, są mniej podatne na presję rówieśników, mają rozwiniętą empatię, mają rozwinięte zdolności poznawcze).
 • praca w grupach: jakich barier doświadczam, by być lepszym ojcem, o jakim marzą moje dzieci?
 • omówienie wyników pracy w grupach,
 • omówienie siedmiu „sekretów”
 • obszarów, które odróżniają ojców efektywnych/ zaangażowanych, od ojców dysfunkcyjnych: zaangażowanie, poznawanie dziecka, stałość, bezpieczeństwo i troska, miłość i szacunek do matki dziecka, aktywne słuchanie, wyposażenie duchowe.

Dzień 2. Sesja II.

Indywidualny profil twojego ojcostwa Kontynuacja tematu barier z poprzedniego dnia. Relacja z własnym ojcem jako punkt wyjścia do budowania dorosłej relacji ojca do swoich dzieci. Indywidualny profil ojcostwa (uczestnicy wypełniają kwestionariusz zawierający 40 pytań dotyczących różnych sfer funkcjonowania w rodzinie, życiu zawodowym, emocjonalnym).

Sesja III.

Każdy z „sekretów” przepracowywany jest w następujący sposób:

 • przedstawienie danego obszaru („elementy składowe sekretu”),
 • omówienie konkretnego przypadku („case study”)
 • przykładowej historii odnoszącej się do danego sekretu (np. krótki filmik, historia uczestnika warsztatów, przykład z literatury itp.),
 • konkretne propozycje pomocy
 • inspiracje odnoszące się do zmiany postaw, zachowań,
 • praca w małych grupach (po 3-5 osób)
 • trener podaje temat do omówienia w małej grupie, uczestnicy dzielą się swoim ojcowskim doświadczeniem w konkretnych sytuacjach odnoszących się do danego obszaru tematycznego,
 • podsumowanie pracy małych grupach
 • pomysły do tato-planu.

Sesja IV:

Budowanie indywidualnego “tato-planu”. W oparciu o informacje uzyskane z wypełnionego profilu (mocne i słabe strony), informacji zwrotnej od trenera, oraz inspiracji i dobrych praktyk umówionych w ramach poszczególnych sekretów, uczestnicy opracowują swoje indywidualne ojcowskie plany, pomagające kontynuować pracę nad sobą po warsztatach.

Prowadzący - Paweł Czuba tel. 737 137 097

Z wykształcenia historyk, dziennikarz i pedagog, posiada doświadczenie w pracy z grupami w różnym wieku, które nabywał w wielu krajach Europy, od 2015 roku zaangażowany we współpracę z Tato.Net, od 2016 Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego i trener warsztatów Tato.Net, (przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń i organizował liczne warsztaty i konferencje)

Pasek narzędzi ułatwień dostępu