unplugged, poradnia nadzieja,

Unplugged

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2004-2006.

Do kogo adresowany jest program?

Program Unplugged jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do młodzieży w wieku 12-14 lat.  Program jest realizowany w klasach szkolnych, w formie 12 jednogodzinnych zajęć lekcyjnych oraz 3 spotkań dla rodziców uczniów  uczestniczących w programie.

Podstawy teoretyczne programu

 • pierwszy w Europie szkolny program profilaktyczny oparty na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), której komponenty obejmują edukację normatywną, wzmacnianie umiejętności indywidualnych i społecznych uczniów oraz dostrczenie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji używania substancji psychoaktywnych

 • skuteczność strategii w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w literaturze naukowej i sprawdzona w praktyce

 • odwołuje się do wiedzy o predyktorach używania substancji psychoaktywnych w okresie dojrzewania i sposobach ich modyfikowania

 • uwzględnia wiedzę o czynnikach chroniących młodzież przed okazjonalnym i problemowym używaniem środków psychoaktywnych

 • odwołuje się do wiedzy z psychologii rozwojowej

Tematyka zajęć dla młodzieży

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,

 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,

 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,

 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,

 • umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,

 • wiedza o narkotykach.

Metody realizacji zajęć dla młodzieży

 • prezentacje,

 • praca w grupach,

 • zarządzanie kontraktem,

 • zadanie domowe,

 • scenka sytuacyjna,

 • dyskusja plenarna,

 • gra,

 • informacje zwrotne.

Tematyka zajęć dla rodziców

 • informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem

 • informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych jako element eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży

 • wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania

 • rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków

 • konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny

 • asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Ewaluacja programu

Skuteczność programu sprawdzano w badaniach eksperymentalnych z losowym doborem do grupy eksperymentalnej i kontrolnej zgodnie z kryteriami RCT (Randomized Control Trial). Przeprowadzono ewaluację formatywną, procesu oraz ewaluację wyników z badaniem efektów odroczonych programu.[1]

Wyniki badań potwierdziły, że :

 • program jest skuteczny w ograniczaniu używania alkoholu, papierosów i narkotyków, a rezultaty utrzymują się ponad rok po programie

 • udział w programie zmniejsza ryzyko codziennego palenia papierosów i epizodów upijania się

 • program wzmacnia umiejętności odmawiania

 • program ogranicza pozytywne oczekiwania i postawy odnośnie alkoholu, tytoniu, marihuany i narkotyków

 • program jest bardziej skuteczny w zapobieganiu używania niż wpływu na zaprzestanie używania

 • występują różnice efektywności programu ze względu na płeć – program jest bardziej skuteczny w grupie chłopców niż dziewcząt.

Więcej informacji na temat programu mozna znaleźć na stronie  European Drug Addiction  Prevention Trial pod adresem www.eudap.net

[1] Faggiano F., Galanti M. R., Bohrn K., Burkhart G., Vigna-Taglianti F., Cuomo L., Fabiani L., Panella M., Perez T., Siliquini R., van der Kreeft P., Vassara M., Wiborg G. and the EU-Dap Study Group The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: EU-Dap cluster randomised controlled trial, Preventive Medicine, Volume 47, Issue 5, November 200.

Informacje:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Świecie

ul. Sądowa 6
Przedszkole Miejskie nr 1

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Chełmno

ul. Kamionka 3,
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Pasek narzędzi ułatwień dostępu