Szkolna interwencja profilaktyczna

Szkolna interwencja profilaktyczna

Szkolna Interwencja Profilaktyczna to program, który służy przygotowaniu szkół i nauczycieli do podejmowania działań wobec uczniów sięgających na terenie szkoły po substancje psychoaktywne lub mających problemy z dostosowaniem się do panujących w szkole norm i zasad. 

Do kogo adresowany jest program?

 • rady pedagogiczne szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

 • nauczyciele, którzy chcą prowadzić działania interwencyjne wobec uczniów;

Cele interwencji profilaktycznej

Z perspektywy ucznia z grupy ryzyka: zapobieganie dalszemu używaniu substancji psychoaktywnych przez ucznia poprzez podejmowanie przez szkołę działań interwencyjnych z udziałem rodziców i nastawionych na udzielenie pomocy oraz wsparcia, które polega na:

 • utrzymaniu więzi z dzieckiem,

 • nawiązaniu przez szkołę współpracy z uczniem i rodzicami,

 • udzieleniu wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązywaniu problemu.

Z perspektywy społeczności szkolnej: zapobieganie problemom związanym z używaniem substancji psychoaktywnych przez uczniów poprzez konsekwentne stosowanie procedury interwencji, które umacnia obowiązujące w szkole zasady i normy.

Składa się na to:

 • wprowadzenie zmian o charakterze systemowym,

 • podjęcie decyzji przez radę pedagogiczną o stosowaniu metody interwencji w szkole,

 • budowanie motywacji nauczycieli do rozwijania ich kompetencji zawodowych.

Sposób realizacji programu

SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W DWÓCH ETAPACH:

ETAP I – 4-godzinne szkolenie dla rady pedagogicznej

Cele

 • budowanie przekonania, że metoda interwencji może być przydatna,

 • rozpoczęcie dyskusji na temat celów, założeń i przebiegu działań,

 • wyłonienie nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do prowadzenia działań interwencyjnych.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne,

 • podstawy prawne interwencji profilaktycznej w szkole,

 • wiedza na temat substancji psychoaktywnych,

 • znaczenie i zasady dobrej współpracy w gronie pedagogicznym.

ETAP II – 12-godzinne szkolenie dla wybranych nauczycieli

Informacje:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Świecie

ul. Sądowa 6
Przedszkole Miejskie nr 1

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Chełmno

ul. Kamionka 3,
Miejski Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Wąbrzeźno

ul. 1 Maja 46,
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej

KONTAKT

660 221 547
ZADZWOŃ

Pasek narzędzi ułatwień dostępu