Dar Seniora dla Juniora

Pomysł realizacji zadania powstał po nawiązaniu współpracy z klubami seniora. Jest odpowiedzią na aktualne potrzeby seniorów. Takie też są oczekiwania osób w wieku emerytalnym.

Zadanie polega na przeprowadzeniu 7 sesji tematycznych wg tematów wymienionych niżej, realizowanych w trakcie trzech spotkań.

Dar 1: mądrości. Jak podchodzę do treści zwartych w mediach? Jakie doświadczenia nabyłem? Jakie doświadczenie mogę przekazać wnukom?

Dar 2: rozumu. Czy dbam o swój rozwój osobisty? Czy posiadanie rzeczy materialnych przysłoniło mi wartości     duchowe?

Dar 3: rady. Czy pogłębiam znajomość i wiedzę, aby lepiej zrozumieć jak mam żyć? Jakich rad mogę udzielać wnukom?

Dar 4: odwagi. Czy panuję nad sobą? Czy potrafię nie poddawać się w obliczu pojawiających się problemów? Czy byłem w tym zakresie pomocny innym? Czy doprowadzam do konfliktów? Jaki jest mój stosunek do napadów gniewu, łakomstwa? Czy poddaje się lenistwu? Czy wnuki mogą od mnie nabyć odwagi?

Dar 5: umiejętności. Czy akceptuję codzienność i całe swoje życie? Czy dbam o swój rozwój fizyczny i duchowy? Czy dbam o swoje zdrowie? Czy zazdroszczę innym lepszego życia? Czy potrafię szukać pomocy? Czego mogę nauczyć moje wnuki?

Dar 6: cierpliwości. Czy potrafię okazywać cierpliwość? Co wzmaga we mnie cierpliwość? Co mogę przekazać wnukom w sposobie radzeniu sobie z cierpliwością?

Dar 7: łagodności. Po czym wnuki mogą rozpoznać moją łagodność? Czy postrzegają mnie jako osobę łagodną?

Sesje składają się z trzech części:

  • pierwsza – mini wykład,
  • druga – dzielenie się doświadczeniem,
  • trzecia- gimnastyka pamięci.

Pasek narzędzi ułatwień dostępu