LOGO NADZIEJA, PORADNIA GRUDZIĄDZ,

Ona & On

Nasze „JA” rozświetla całą sylwetkę i twarz

Jesteśmy małżeństwami oraz parami, które uczestniczą w comiesięcznych Spotkaniach Małżeńskich, które mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie wymiaru naszego związku lub też przyszłego związku.                  

Dokonuje się to poprzez proponowanie parom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli parze głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między nimi.

Podstawową formą pracy Spotkań dla Par jest konferencja, godzina małżeńska, oraz warsztaty.

Odpowiednio przygotowane pary wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona jest przez parę wyłącznie we dwoje.

Uczestnictwo w Spotkaniach Małżeńskich wiąże się z pięciogodzinnym uczestnictwem w jedną sobotę miesiąca. Godziny spotkań są dostosowywane do możliwości uczestników. Konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci i na całości programu.

Siła oddziaływania Spotkań dla Par polega na tym, że możemy podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości.

Zapraszamy każde małżeństwo,każdą parę, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało.
Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Spotkania umacniają małżeństwo/parę od wewnątrz.

Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela również się innym…

Plan warsztatów:

  1. Małżeństwo – nowa jakość: już nie „ja”, ale „my”
  2. Idealistyczne wizje a rzeczywistość
  3. Szacunek i akceptacja odmienności. Dar zamiast roszczeń.
  4. Cechy charakteru, czy można siebie zmienić – podział obowiązków
  5. Być ojcem – być matką, odpowiedzialne rodzicielstwo.
  6. Czas dla nas – sposób spędzania wolnego czasu.
  7. Dialog i komunikacja, czyli sztuka harmonijnego życia w małżeństwie
  8. Pieczęć daru – życie seksualne
  9. Rodzina współmałżonka – porównania.
  10. Karta Praw Rodziny.

Realizacja:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

REJESTRACJA

Maria Burzyńska
888 726 785
ZADZWOŃ

"Musicie zawsze powstawać!" - Michel Quoist

“Możecie rozerwać swoje fotografie i zniszczyć prezenty.
Możecie podeptać swoje szczęśliwe wspomnienia
i próbować dzielić to, co było dla dwojga.
Możecie przeklinać Kościół i Boga.
Ale Jego potęga nie może nic uczynić przeciw waszej wolności.
Bo jeżeli dobrowolnie prosiliście Go, by zobowiązał się z wami…
On nie może was “rozwieść”.
To zbyt trudne?
A kto powiedział, że łatwo być człowiekiem wolnym i odpowiedzialnym.
Miłość się staje.
Jest miłością w marszu, chlebem codziennym.
Nie jest umeblowana mieszkaniem,

ale domem do zbudowania i utrzymania, a często do remontu.
Nie jest triumfalnym “TAK”, ale jest mnóstwem “tak”,
które wypełniają życie, pośród mnóstwa “nie”.
Człowiek jest słaby, ma prawo zbłądzić!
Ale musi zawsze powstawać i zawsze iść.
I nie wolno mu odebrać życia, które ofiarował drugiemu; ono stało się nim.”

Pasek narzędzi ułatwień dostępu