Szkolenie realizatorów programu Unplugged

unplugged, poradnia nadzieja,

Kategorie

Maria Burzyńska

Specjalista pracy z rodziną, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodzina, oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest terapeutą TSR, edukatorem rodziny, dyplomowanym coachem rozwoju osobistego, oraz mediatorem pojednawczym rodzinnym.

Szkolenie realizatorów programu "Unplugged"

W ramach zadania publicznego: Wieś Kujawsko – Pomorska aktywna w profilaktyce uzależnień

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie ul Dominikańska 35 (aula)

Prowadząca:

Magdalena Frost – psycholog, trener programu “Unplugged”

Program, formy doskonalenia:

  1. Podstawy profilaktyki uzależnień w oparciu o model wpływów społecznych. Założenia teoretyczne programu “Unplugged”.
  2. Młodzież a substancje
  3. Struktura i komponenty programu “Unplugged”.
  4. Kształtowanie umiejętności życiowych uczniów. Rola szkoły i
  5. Metodyka pracy z grupą i procesy grupowe. Trening nauczycieli w prowadzeniu interaktywnych zajęć profilaktycznych z
  6. Trening rozwiązywania problemów.
  7. Współpraca z rodzicami. Scenariusz zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.

Szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych. Nauczyciele, którzy ukończą tą formę doskonalenia otrzymają zaświadczenia i uzyskają uprawnienia realizatora programu “Unplugged”.

Zapisy:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

REJESTRACJA

Andrzej Burzyński
660 221 547
ZADZWOŃ

ZAPRASZAMY

Szkolenie jest bezpłatne, jednak każdy uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów druku materiałów szkoleniowych
w kwocie 40 zł, płatne do rąk prowadzącej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

Może się także Tobie spodobać....