Pomoc terapeutyczna i psychologiczna dla małżeństw

tato net, poradnia grudziądz,

Kategorie

Maria Burzyńska

Specjalista pracy z rodziną, ukończyła Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Studiów Nad Rodzina, oraz Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jest terapeutą TSR, edukatorem rodziny, dyplomowanym coachem rozwoju osobistego, oraz mediatorem pojednawczym rodzinnym.

Warsztaty dla ojców

7 sekretów efektywnego ojcostwa

Miejsce szkolenia:

Grudziądz ul. Kościelna 1,

Prowadząca:

Paweł Czuba – z wykształcenia historyk, dziennikarz i pedagog, posiada doświadczenie w pracy z grupami w różnym wieku, które nabywał w wielu krajach Europy, od 2015 roku zaangażowany we współpracę z Tato.Net, od 2016 Sekretarz Zarządu Fundacji Cyryla i Metodego i trener warsztatów Tato.Net, (przeprowadził ponad 300 godzin szkoleń i organizował liczne warsztaty i konferencje), mąż i ojciec trójki dzieci.

Dzień 1. Sesja I:

– omówienie celów warsztatów, zebranie oczekiwań uczestników

– zawarcie kontraktu na okres realizacji warsztatów, integracja grupy,

– wyzwania ojcostwa: omówienie faktów związanych z dysfunkcją rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem faktu nieobecności ojców (nieobecność fizyczna, psychiczna, emocjonalna, duchowa),

– przegląd wyników badań na temat wpływu postaw ojcowskich na rozwój dzieci (dzieci z rodzin zaangażowanych ojców: mają lepszą samoocenę, są mniej podatne na presję rówieśników, mają rozwiniętą empatię, mają rozwinięte zdolności poznawcze).

– praca w grupach: jakich barier doświadczam, by być lepszym ojcem, o jakim marzą moje dzieci?

– omówienie wyników pracy w grupach,

– omówienie siedmiu „sekretów” – obszarów, które odróżniają ojców efektywnych/ zaangażowanych, od ojców dysfunkcyjnych: zaangażowanie, poznawanie dziecka, stałość, bezpieczeństwo i troska, miłość i szacunek do matki dziecka, aktywne słuchanie, wyposażenie duchowe.

Dzień 2. Sesja II:

Indywidualny profil twojego ojcostwa Kontynuacja tematu barier z poprzedniego dnia. Relacja z własnym ojcem jako punkt wyjścia do budowania dorosłej relacji ojca do swoich dzieci. Indywidualny profil ojcostwa (uczestnicy wypełniają kwestionariusz zawierający 40 pytań dotyczących różnych sfer funkcjonowania w rodzinie, życiu zawodowym, emocjonalnym).

Sesja III:

Każdy z „sekretów” przepracowywany jest w następujący sposób:

– przedstawienie danego obszaru („elementy składowe sekretu”),

– omówienie konkretnego przypadku („case study”) – przykładowej historii odnoszącej się do danego sekretu (np. krótki filmik, historia uczestnika warsztatów, przykład z literatury itp.),

– konkretne propozycje pomocy

– inspiracje odnoszące się do zmiany postaw, zachowań,

– praca w małych grupach (po 3-5 osób)

– trener podaje temat do omówienia w małej grupie, uczestnicy dzielą się swoim ojcowskim doświadczeniem w konkretnych sytuacjach odnoszących się do danego obszaru tematycznego,

– podsumowanie pracy małych grupach

– pomysły do tato-planu

Sesja IV:

Budowanie indywidualnego tato-planu. W oparciu o informacje uzyskane z wypełnionego profilu (mocne i słabe strony), informacji zwrotnej od trenera, oraz inspiracji i dobrych praktyk umówionych w ramach poszczególnych sekretów, uczestnicy opracowują swoje indywidualne ojcowskie plany, pomagające kontynuować pracę nad sobą po warsztatach.

ZAPRASZAMY

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

Zapisy:

Grudziądz

ul. Kościelna 1,
Parafia Św. Mikołaja Biskupa

REJESTRACJA

Andrzej Burzyński
660 221 547
ZADZWOŃ

Może się także Tobie spodobać....